Persbericht

Mansholt Business Award voor Simon Groot van East-West Seed

Gepubliceerd op
7 september 2015

Het Universiteitsfonds Wageningen heeft de Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship 2015 toegekend aan Simon Groot van East-West Seed. Onder zijn leiding ontwikkelde het bedrijf in Zuid-Oost Azië een markt voor groentezaden, en konden lokale kleine boeren meer gaan produceren en verdienen. Groot stimuleert het delen van kennis en het bedrijf werkt regelmatig samen met Wageningse onderzoekers. De prijs is op maandag 7 september 2015 uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar van Wageningen UR.

“Al ver voordat er in Nederland werd gesproken van publiek-private samenwerking en samenhang tussen handel en ontwikkelingssamenwerking, heeft Simon Groot met zijn bedrijf East-West Seeds laten zien hoe dit in de praktijk gebracht kon worden”, aldus de jury in haar judicium. “Groot is hiermee een voorbeeld van hoe Nederland en een bedrijf kan bijdragen aan de ontwikkeling vanuit een duurzaam commercieel perspectief.” Zo werkt East-West Seed nu met Wageningen UR en veredelaar Rijk Zwaan in Tanzania in de publiek-private samenwerking SEVIA (Seeds of Expertise for the Vegetable Sector of Africa) aan verbetering van groentezaad en -teelt: goed voor boereninkomens en voor het voeden van het groeiend aantal stedelingen. Sinds 2000 heeft East-West-Seed geparticipeerd in nog vijf publiek-private samenwerkingsprojecten.

Marktontwikkeling

Simon Groot (80) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit en werkte als jongeman bij een bedrijf dat groentezaden produceerde voor tuinders. Als internationale zaadhandelaar reisde hij hiervoor de hele wereld over. Toen het bedrijf waar hij werkte in 1980 werd verkocht, besloot Groot zijn vermogen, kennis en ervaring in te zetten voor kleine boeren in Zuid-Oost Azië. “Ik zag daar ontwikkelingsmogelijkheden”, zegt Groot. “Er was nog geen markt voor groentezaad, boeren veredelden hun zaad zelf. Groenten werden bovendien veel gegeten en leveren meer op dan landbouwgewassen. Met ons zaad zouden kleine boeren meer kunnen produceren en verdienen, en economische ontwikkeling op gang kunnen komen.” Hij koppelde zo de lokale behoefte aan goed groentezaad en groenteteelt in ‘the East’ aan de kennis en ervaring in ‘the West’.

Onder leiding van Groot is East-West Seed een belangrijk veredelingsbedrijf van tropische groenten in Zuid-Oost Azië geworden, met 4.000 medewerkers en 12 R&D-stations in 7 landen. Groot zelf is tegenwoordig voorzitter van de raad van commissarissen. Het bedrijf herinvesteert het merendeel van de winst in uitbreiding van het gewassenpakket en expansie, om de missie van East-West Seed te vergroten; binnen Azië en recentelijk ook naar Oost-Afrika en Latijns-Amerika. “East-West Seed is daarmee een prachtig voorbeeld van hoe je op een duurzame manier je bedrijf kunt laten groeien en tegelijkertijd impact realiseren bij lokale boeren en in het land zelf”, aldus de jury.

Voorlichting

Groot is ook een warm pleitbezorger voor het delen van kennis. Met boeren in Azië en Afrika gebeurt dat door voorlichting te geven over de beste teeltmethoden en door medewerkers op te leiden. Groot: “Het vergroot je markt én het inkomen van de boeren. Je moet kennis delen om tot een betere wereld te komen.” Ook was hij actief bij The International Seed Federation en een drijvende kracht achter de Asia and Pacific Assocation (APSA), de grootste associatie van nationale, regionale en internationale zaadbedrijven. De rol van Wageningen UR in publiek-private samenwerkingen, zoals SEVIA, en als opleider van plantenveredelaars, vindt Groot van grote waarde voor de ontwikkeling van de tuinbouw wereldwijd.

Mansholt Business Award

Het Universiteitsfonds Wageningen wil succesvol duurzaam ondernemen stimuleren en belonen. Het fonds reikt daarom eens in de drie jaar de Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship uit, vernoemd naar Nederlands voormalig landbouwminister en eurocommissaris Sicco Mansholt. De prijs wordt toegekend aan een ondernemende alumnus van Wageningen University of een ondernemer die samenwerkt met Wageningen UR, en daarbij nationaal of internationaal duurzame maatschappelijke impact heeft. Aan de prijs is een bedrag van 25 duizend euro verbonden en een beeldje.

Nieuw: Het Universiteitsfonds Wageningen

Het Universiteitsfonds Wageningen onderhoudt de relaties met alumni, beheert diverse fondsen ter ondersteuning van studenten en medewerkers van Wageningen UR en werft daar de financiële middelen voor. De stichting is recent opgericht en verenigt de alumnivereniging KLV, het Wageningen Universiteitsfonds en het alumnibureau van Wageningen University. De nieuwe stichting zorgt voor meer samenhang in de activiteiten op het gebied van alumnirelaties en fondsenwerving en geeft de samenwerkende organisaties meer slagkracht.