Lezing

Mansholtlezing 2022: Natuurpositieve Toekomst

De zesde editie van de Mansholtlezing gaat over natuurpositieve toekomst: voedselsystemen als belangrijke katalysator voor verandering. Hoe kunnen we landbouwproductie en het voedselsysteem zo vormgeven dat we ook op de lange termijn een leefbare planeet hebben? En hoe zorgen we ervoor dat deze transitie duurzaam, eerlijk en rechtvaardig is voor iedereen, ook plaatselijke en kwetsbare gemeenschappen?
Deze lezing werd door WUR georganiseerd op 28 september 2022 in Brussel.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

wo 28 september 2022

Locatie Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1 - 1000 Brussels

Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zijn twee kanten van dezelfde medaille. Klimaatverandering is de belangrijkste oorzaak van verlies aan biodiversiteit, en heeft gevolgen voor de verdeling, het functioneren en de interactie tussen soorten en ecosystemen. Door het verwoestende effect van klimaatverandering op ecosystemen zijn deze niet langer in staat om de cruciale ecosysteemdiensten te leveren die bijdragen aan het reguleren van broeikasgasemissies, temperatuur, overstromingen, droogte, plagen en ziektes. Door het verlies van deze reguleringsmogelijkheden worden de effecten van klimaatverandering verergerd. Verlies van biodiversiteit en klimaatverandering dienen daarom te worden gezien als twee gekoppelde crises die elkaar versterken.

Deze achteruitgang is voor een belangrijk deel het gevolg van menselijk handelen binnen de landbouw en het voedsel systeem. De landbouw en het voedselsysteem zullen echter ook de belangrijkste slachtoffers zijn van deze gekoppelde crises, omdat droogte, hitte stress, overstromingen, onvruchtbare grond en een tekort aan bestuivers een toenemend effect hebben op voedselproductie. Het herintroduceren van biodiversiteit in het voedselsysteem van grond tot mond kan dus ook de belangrijkste katalysator zijn voor een duurzame, gezonde toekomst voor de planeet en haar bewoners.

220519_Transpath_2_New.jpg

In deze Mansholtlezing deelde WUR haar visie en prioritaire acties voor de verschillende groepen belanghebbenden en ging in op de rol van landbouw en het voedselsysteem in het aanpakken van de klimaatcrisis en verlies van biodiversiteit. Hoe kunnen we landbouwproductie en het voedselsysteem zo vormgeven dat we ook op de lange termijn een leefbare planeet hebben? En hoe zorgen we ervoor dat deze transitie duurzaam, eerlijk en rechtvaardig is voor iedereen, ook plaatselijke en kwetsbare gemeenschappen?

Liesje Mommer over coalitions for action tijdens de Mansholtlezing 2022
Liesje Mommer over coalitions for action tijdens de Mansholtlezing 2022

Programme

Voor het programma, zie de Engelstalige pagina van de Mansholtlezing 2022.