Project

MARINA - Managing Risks of Nanoparticles

Hoewel er standaardprocedures zijn voor productlevenscyclus analyse, blootstelling, gevaar en risicobeoordeling voor traditionele chemische stoffen, is nog niet duidelijk hoe deze procedures moeten worden aangepast met betrekking tot alle nieuwe eigenschappen van nanomaterialen. Er is behoefte aan het ontwikkelen van specifieke referentiemethoden voor alle belangrijke stappen in het beheer van potentiële risico's van synthetische nanomaterialen (ENM).
Het doel van MARINA is het ontwikkelen en valideren van de risicomanagement methoden voor synthetische nanomaterialen.