Project

MARLON - Monitoring of Animals for Feed-related Risks in the Long Term

Het MARLON project is gericht op het inventariseren van bestaande epidemiologische en monitoring initiatieven​​, zowel binnen als buiten de EU, die kunnen voorzien in bruikbare gegevens ten behoeve van de monitoring van gezondheidseffecten van diervoeders op vee. Met name voeders die genetisch gemodificeerde ingrediënten bevatten. Ook zal op systematische wijze informatie worden verzameld over de factoren die moeten worden overwogen bij het ontwikkelen van een epidemiologisch model dat specifiek gericht is op dit doel.

marlon.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website MARLON.