Project

MARS-OP voorspelt wereldwijd oogsten

Het publiek-private samenwerkingsproject (PPS) Monitoring Agricultural ResourceS – Operational (MARS-OP) voorspelt in opdracht van de Joint Research Centre van de Europese Commissie de oogsten voor de hele wereld.

MARS-OP baseert zich daarbij op wereldwijde meteorologische data die dagelijks worden verzameld en op verschillende instrumenten waar onder gewasgroeimodellen, visualisatietools en statistische procedures. Het project MARS-OP is gestart in 1988 met het in kaart brengen van gewassen en oogsten in Europa. Sindsdien zijn de activiteiten en het werkgebied steeds verder uitgebreid, wat inhoudt dan het belang van het project op Europees niveau wordt erkend. MARS-OP is een operationeel project. Sinds de start van het project is Wageningen Environmental Research projecteider.

Gegevens verzamelen en integreren

MARS-OP verzamelt dagelijks de meteorologische data van meer dan 2000 weerstations in Europa en van weersvoorspellingmodellen wereldwijd. Deze gegevens worden gecontroleerd en verwerkt in een agro-klimatologische database en viewers. Vervolgens worden ze gecombineerd met gewasgroeimodellen voor verschillende gewassen en de bodemsoort om het effect van het weer op de gewasgroei te berekenen. Tot slot worden de uitkomsten van gewasgroeimodellen gecombineerd met historische opbrengstgegevens om met een statistische procedure oogsten te voorspellen op regionaal en landelijk niveau. MARS-OP voorziet Europese en landelijke autoriteiten van betrouwbare en onafhankelijke informatie over de te verwachte oogsten van de belangrijkste gewassen in Europa en wereldwijd. Het betreft hierbij de gewassen: granen, oliehoudende zaden, suikerbieten, aardappelen, rijst en graslanden. Het huidige MARS-OP-project, MARS-OP 3, loopt van 2008 tot 2013.

Andere toepassingen

Met de gegevens die MARS-OP verzamelt en genereert is meer mogelijk dan het voorspellen van de oogst. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om, bijvoorbeeld in kwetsbare gebieden als Afrika, in een vroeg stadium aan te geven dat er voedseltekorten dreigen. Daarnaast bieden de datasets en instrumenten de mogelijkheid om studies uit te voeren naar onder andere klimaatadaptatie en potentiële productieplafonds van gewassen.

De PPS MARS-OP leidt ook tot nieuwe samenwerkingen: Wageningen Environmental Research en Meteo Consult gaan gezamenlijk een commercieel product voor oogstvoorspelling ontwikkelen.