Nieuws

Meer aandacht nodig voor voeding in de zorg

Gepubliceerd op
10 september 2010

’Voeding zou veel meer onderdeel moeten worden van de zorg’ aldus Dhr. Huijts, Directeur-Generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS.

Hij was één van de sprekers van het Maatschappelijk Café ‘Gezond eten in de zorg – wie neemt de regie’. Kranten staan vol over overgewicht, terwijl ondervoeding bij ziekte óók een groot probleem is. Alle sprekers waren het erover eens dat organisaties moeten samenwerken om voeding in de zorg een grotere plaats te geven.  

Er was een overweldigende belangstelling voor het debat over gezond eten in de zorg. Medisch specialisten, huisartsen, diëtisten, verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, overheden, brancheorganisaties en zorgverzekeraars bezochten de bijeenkomst in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Met dit debat zet de Alliantie Voeding Gelderse Vallei de rol van voeding in de zorg op de agenda.

Voeding: hoeksteen van de behandeling

Dhr. Leerink, lid Raad van Bestuur van Menzis, benadrukte dat zorg een schaars goed is. We moeten net als in de energiesector zuinig met zorg omgaan: ‘Er is een Al Gore van de zorg nodig’. Daarom mag geëist worden van de patiënt dat hij voorschriften opvolgt. En moeten verzekeraars gezondheidsbevordering stimuleren, waarbij voeding één van de aandachtspunten is, aldus Dhr. Leerink. ‘Ziek zijn is topsport, net als bij topsport is voeding bij ziekte ook van groot belang’, vulde Dhr. Witteman, MDL–arts in Ziekenhuis Gelderse Vallei, aan. ‘Voeding is de hoeksteen van de behandeling. Voeding werkt positief op onder meer ligduur en kwaliteit van leven’.

Gelderland de gezondste provincie?

Mevr. van Haaren, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, benadrukte dat Gelderland een gezonde groene omgeving is en zowel Health Valley als Food Valley in de regio heeft. Ook heeft deze provincie het grootste aantal kilometers fietspaden. Gelderland wil dan ook de gezondste provincie van Nederland worden. De Alliantie Voeding Gelderse Vallei draagt hieraan bij door het stimuleren van klinisch wetenschappelijk voedingsonderzoek en de samenwerking tussen (zorg)professionals én het uitdragen van kennis over transmurale voedingszorg.

Alliantie Voeding Gelderse Vallei

De Alliantie Voeding Gelderse Vallei en Schuttelaar & Partners organiseerden dit debat. De Alliantie Voeding Gelderse Vallei is het samenwerkingsverband tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en de afdeling Humane Voeding van Wageningen University.