Wageningen Academy

Wilt u meer informatie over Wageningen Academy?

Wageningen Academy verzorgt vanuit Wageningen UR cursussen en trainingen voor professionals, werkzaam in het bedrijfsleven en bij de (semi)overheid. Ons doel is enerzijds om de Wageningse kennis te ontsluiten en anderzijds om deelnemers aan onze programma’s te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Het aanbod van Wageningen Academy omvat daarom zowel puur inhoudelijke cursussen rond de Wageningse thema’s als trainingen en cursussen gericht op het ontwikkelen van professionele vaardigheden en kwaliteiten.