Nieuws

Menselijke invloed op zee-ecosysteem geschat

Gepubliceerd op
26 juni 2012

De Nederlandse kustwateren worden al lang niet meer alleen gebruikt voor visserij en scheepvaart. Ook windmolens, zandwinning en kustversterking zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse kustlandschap. Al die activiteiten hebben echter wel een effect op de zeenatuur.

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Marien moet elke lidstaat duidelijk maken dat een activiteit geen schade brengt aan het mariene ecosysteem. Dit wordt steeds ingewikkelder, omdat vaak niet duidelijk is welke activiteit welke bijdrage levert aan verstoring. De zogenaamde stapeling van effecten is vaak moeilijk in te schatten. Onderzoekers van IMARES hebben nu een eerste prototype van een model gemaakt waarmee die cumulatieve effecten kunnen worden geschat.

De onderzoekers maakten daarvoor gebruik van bestaande gegevens en min of meer bestaande technieken. Voor het prototype kozen de onderzoekers een uitgebreide (maar niet uitputtende) set aan menselijke activiteiten en een set aan indicatorsoorten in zee. Door die te combineren in een aantal bestaande modellen, werden cumulatieve effecten van de verschillende verstoring inzichtelijk gemaakt. Ook het aandeel van elke afzonderlijke activiteit in de totale verstoring van een ecosysteem is hiermee in te schatten. Een volgende stap zou nu kunnen zijn om ook een gedetailleerde berekening te maken van het daadwerkelijke effect op een bepaalde populatie op een bepaalde locatie. Dat kan met dit model nog niet. Daarvoor zou het onder andere gecombineerd moeten worden met specifieke habitatinformatie van verschillende doelsoorten.

Meer informatie:

Vries, P. de, J.E. Tamis, J.T. van der Wal, R.G. Jak, D.M.E. Slijkerman & J.H.M. Schobben (2012). Scaling human pressures to population level impacts in the marine environment; implementation of the prototype CUMULEO-RAM model, WOt-paper 14. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR.


Vries, P. de, J.E. Tamis, J.T. van der Wal, R.G. Jak, D.M.E. Slijkerman & J.H.M. Schobben (2011). Scaling human-induced pressures to population level impacts in the marine environment; implementation of the prototype CUMULEO-RAM model, WOt-werkdocument 285, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR.