Nieuws

Mijlpaal bereikt in ‘Langdurig laag eiwit voeren’-proef

article_published_on_label
18 oktober 2023

Begin september 2022 begon de eerste koe aan het onderzoek ‘Langdurig laag eiwit voeren’. Precies een jaar later hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt; de eerste koe heeft opnieuw gekalfd en is begonnen aan haar tweede lactatie in het onderzoek. Het eiwitgehalte van het rantsoen heeft grote invloed op de excretie van stikstof in mest en urine van koeien, en vooral ook op de ammoniakemissie.

Lagere eiwit niveaus in het rantsoen verlagen die ammoniakemissies. In het onderzoek ‘Langdurig laag eiwit voeren’ volgen we 64 meerdere kalfs melkkoeien die gedurende twee achtereenvolgende lactaties verschillende eiwitniveaus gevoerd krijgen om te onderzoeken, welke effecten dit nog meer heeft voor de koe. De beoogde eiwitniveaus in het rantsoen tijdens een hele lactatie zijn 13.0, 14.5 of 16.0 % ruw eiwit voor de drie verschillende proefgroepen.

Tijdens het onderzoek bestuderen we onder andere de effecten van een laag ruw eiwit gehalte op de voeropname, melkproductie, het metabolisme, de diergezondheid en de vruchtbaarheid van de koeien. Ook wordt onderzocht of de methaanemissie van de koeien in deze proefgroepen van elkaar verschilt. Op dit moment zijn er 16 koeien in de proef begonnen met de tweede lactatie.

Van de resterende koeien is ongeveer de helft nog bezig met de afronding van de eerste lactatie en staan de andere koeien droog in afwachting van hun volgende afkalfmoment. Terwijl de koeien instromen in de tweede lactatie binnen de proef, worden de verzamelde melk-, mest-, pensvloeistof-, urine- en bloedmonsters uit de eerste lactatie verwerkt en de gegevens geanalyseerd. Het eerste onderzoeksjaar is voorspoedig verlopen en we kijken met vertrouwen uit naar het komend jaar.