Activiteit

Minder afhankelijk van soja import: alternatieven voor diervoer

Wereldwijd zijn veel landen afhankelijk van de invoer van soja, vooral voor aquacultuur- en veevoer. Overstappen op alternatieven wordt steeds urgenter, want grootschalige sojateelt zorgt voor problemen, zoals ontbossing, uitputting van de bodem en watervervuiling door pesticiden en meststoffen. In deze online sessie geven WUR experts een overzicht van betaalbare en duurzame alternatieven, delen ze voorbeelden van toepassing ervan in de praktijk en hoe je alternatieven stimuleert vanuit beleidsperspectief.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

di 24 januari 2023 15:00 tot 16:00

Locatie Online

Deze sessie heeft al plaatsgevonden. Heeft u het gemist en wilt u de presentaties graag terugkijken? Stuur dan een verzoek naar proteintransition@wur.nl en u ontvangt de link naar de opname in uw mailbox.

Onderzoeker Alfons Jansman (Livestock Research) trapt de sessie af met de facts & figures over het gebruik van soja in veevoer: hoeveel gebruiken we eigenlijk en in welk type veevoer? Vervolgens bespreekt hij in hoeverre het aandeel soja in veevoer is terug te brengen en wat de alternatieven zijn, met bijbehorende voor- en nadelen.

Pilot Victoriameer

Insecten, algen en reststromen zijn voorbeelden van alternatieven. Samen met zijn team onderzoekt Adriaan Vernooij (Livestock Research) de mogelijkheden om lokaal visvoer te produceren op basis van deze drie alternatieven. Dit gebeurt in een pilot bij het Victoriameer in Kenia waar het team volop mogelijkheden ziet voor het valoriseren van reststromen via bioconversie of kweek van de zwarte soldaatvlieg. Ook het kweken van microalgen zien zij als een veelbelovende bron voor visvoer.

Vernooij presenteert de aanpak en de leerpunten uit deze pilot, maar ook wat dit voor andere landen in de wereld kan betekenen. De geleerde lessen kunnen wereldwijd effect hebben, ook in EU-landen, mits de reststromen voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen. Ook deelt hij hoe het team verder onderzoek zal doen naar meer vormen van verwerking van reststromen, de veiligheid van reststromen en de sociaaleconomische implicaties van deze aanpak. Hoe kunnen bijvoorbeeld kleine producenten van de zwarte soldaatvlieg worden ingeschakeld? En welke technologieën en regelgeving zijn nodig om reststromen veilig te verwaarden?

Voedselveiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect bij het werken met alternatieven voor soja. Food Safety expert Elise Hoek zal daarom dieper ingaan op de mogelijke risico’s van het werken met alternatieven, zoals insecten die gekweekt zijn op reststromen. Ze toont diverse voorbeelden en laat zien hoe versoepeling van regelgeving zou kunnen bijdragen aan grootschaligere gebruik van reststromen voor het kweken van insecten. En hoe kunnen beleidsmakers dit het beste aanvliegen?

Programma

15:00 Introductie
15:05 Alfons Jansman, senior onderzoeker Wageningen Livestock Research: het brede perspectief
Facts & figures over soja
Reductie van soja in veevoer & de alternatieven op een rij
Toepassing alternatieven: barrières wegnemen
15:25 Vragen & discussie
15:30 Adriaan Vernooij, onderzoeker en projectleider Wageningen Livestock Research: van theorie naar praktijk
Pilot Victoriameer, Kenia: visvoer op basis van insecten, reststromen en algen
Wereldwijde uitrol van deze aanpak: the next steps
15:40 Vragen & discussie
15:45 Elise Hoek, Wageningen Food Safety Research: op naar veilige alternatieven
Potentiële risico’s bij het gebruik van reststromen voor insectenkweek
Alternatieven stimuleren: regelgeving versoepelen
15:55 Vragen & discussie
16:00 Afsluiting

Campaign Protein Transition: from Pain Points to Perspective’

Deze sessie is onderdeel van de campagne 'Eiwittransitie: van Pijnpunten naar Perspectief', een initiatief van Wageningen University & Research om de publieke sector te helpen bij het oplossen van barrières in de eiwittransitie. In 4 sessies (van november 2022 - februari 2023) zoomt een multidisciplinair team van WUR-experts in op de 4 grootste uitdagingen voor beleidsmakers EN biedt perspectief. Van het verminderen van de afhankelijkheid van soja import tot het vormgeven van een circulair voedselsysteem.