Project

Molecular characterization of quality traits in Ecuadorian native potatoes (Solanum sp.)

In dit onderzoek is het "ideotype" voor de aardappel die nodig is voor de Ecuadoriaanse verse markt en verwerkende industrie bepaald en de variatie in de belangrijkste kwaliteitskenmerken in een representatieve groep van Ecuadoriaanse aardappel landrassen bestudeerd. Verder werden Diversity Array Technology (DART) merkers gebruikt om kwantitatieve loci (QTLs) voor belangrijke eigenschappen als knolvorm, oog diepte, schil kenmerken en vleeskleur te vinden in de CHAR-01 mapping populatie die gemaakt was op basis van S. phureja landrassen.

De kwaliteit van de aardappel wordt bepaald door de som van de gunstige eigenschappen van de knol. Een complexe set van externe en interne kwaliteits eigenschappen zijn nodig voor de verse markt en voor de verwerkende industrie. Externe kwaliteitskenmerken zijn knolvorm, oog diepte, de huid- en vleeskleur, maar ook kiemrust en vergroening zijn belangrijk. Interne kwaliteits eigenschappen zijn onder andere het gehalte aan droge stof, reducerende suikers, glyco-alkaloïden, enzymatische verkleuring  en nutritionele kwaliteit.

Resultaten

De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt in het INIAP aardappel veredelings programma dat gericht is op het via traditionele veredeling verkrijgen van de "geoptimaliseerde" aardappel voor elke regio in Ecuador, hetgeen een moeilijke taak is. Echter, met behulp van de geselecteerde landrassen en het gebruik van veredelde lijnenafkomstig van INIAP en het International Potato Center (CIP), samen met moleculaire merker technologie, zal de ontwikkeling van nieuwe, verbeterde rassen met de gewenste kwaliteit eigenschappen haalbaar worden. 

De verkregen resultaten hebben het inzicht in de genetische basis van kwaliteit eigenschappen verbeterd en kunnen gebruikt worden voor moleculaire merker ontwikkeling en de genetische karakterisering van andere kenmerken die van belang zijn voor de aardappel in Ecuador. Dit zal het voor INIAP mogelijk maken om de nieuwe mogelijkheden die genomische onderzoek biedt, te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe rassen en voor de verbetering van de efficiëntie en precisie van conventionele plantenveredeling via merkergestuurde selectie (MAS). 

De mogelijkheden voor het gebruik van geselecteerde landrassen in de veredeling gericht op het verkrijgen van het vereiste ideotype voor de verse markt, voor de verwerkende industrie en voor het verbeteren van de gehaltes aan antioxidanten worden geanalyseerd, evenals de kansen die het gebruik van de in de CHAR-01 populatie geïdentificeerde merkers in een MAS-programma voor de ontwikkeling van de nieuwerassen biedt. De factoren die van invloed zijn geweest op de acceptatie van nieuwe rassen zijn geanalyseerd en er is een voorstel gepresenteerd om het gebruik van aanwezige wilde en gecultiveerde aardappels (germplasm) te verbeteren.

Tot slot zijn de vooruitzichten van de veredeling op de aardappelkwaliteit door INIAP-Ecuador geanalyseerd en een voorstel voor veredeling ten behoeve van de verse markt en verwerkende industrie gepresenteerd.