Project

MULTISWARD - Multi species swards and multi scale strategies for multifunctional grassland based ruminant production systems

Het doel is om ontwikkelingen en innovaties in graslandgebruik en -beheer te stimuleren in verschillende Europese landbouwsystemen (inclusief low-input en biologische), pedoclimatic en sociaal-economische omstandigheden, 1) om de rol van grasland te verbeteren op bedrijf- en landschappelijke niveaus om milieugoederen te produceren en de achteruitgang van de biodiversiteit te beperken, en 2) om economische, agronomische en nutritionele voordelen te optimaliseren voor de ontwikkeling van innovatieve en duurzame productiesystemen voor herkauwers.

Meer informatie is te vinden op de UK site en MultiSward website.