Project

MUSHTV - Solutions for the mushroom industry to emerging disease threats from Trichoderma and Virus

De paddenstoelenproductie is een bulkindustrie waarin elke week tonnen paddenstoelencompost worden gebruikt. Het feit dat het om schimmels gaat betekent dat groei en productie snel verlopen en dat elke zes tot zeven weken een nieuwe productiebatch wordt ingezet. Eén van de grootste teeltrisico’s bestaat uit verontreiniging met een andere schimmel die met de paddenstoel concurreert om voedingsstoffen.

mushtv.jpg

Een van die concurrenten is Trichoderma die - als deze al vroeg in de paddenstoelencompost aanwezig is - de productie kan decimeren en zo een enorm inkomensverlies voor de telers kan veroorzaken. In het door de EU gefinancierde project MushTV gebruiken onderzoekers van Plant Research International metabolomics om vluchtige stoffen die specifiek zijn voor Trichoderma agressivum aan te tonen. Op deze manier is het mogelijk om verontreiniging tijdens de productiefase van de compost tijdig - voordat het naar de telers wordt vervoerd - kan worden opgespoord.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website MUSHTV.