Project

Myfish - Maximising Yield of Fisheries while Balancing Ecosystem, Economic and Social Concerns

Het Europese project MYFISH draait rondom het MSY (Maximum Sustainable Yield, Maximaal Duurzame Oogst) concept. Europees beheer is erop gericht om in de lange termijn visbestanden duurzaam te bevissen waarbij zaken als vangsten, winst of werkgelegenheid worden gemaximaliseerd.

myfish.jpg

Doel

Het project heeft dan ook als doel om in overleg met belanghebbenden zoals beheerders, industrie en Ngo’s te definiëren wat MSY voor hen betekend, met welke beperkingen rekening gehouden moeten worden en welke indicatoren representatief zijn voor MSY beheer. Om dit te bewerkstellingen zijn er grofweg 3 fasen in het MYFISH project:

  • Het definiëren van MSY in de context van verschillende type visserijen en gebieden.
  • Het evalueren van MSY gebaseerd op de definities uit 1).
  • Het implementeren van een MSY benadering.

Meer informatie