Nieuws

Myron Peck benoemd als buitengewoon hoogleraar Life Cycle Ecophysiology of Marine Animals

Gepubliceerd op
15 juni 2022

De raad van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) heeft prof. dr. Myron Peck benoemd als buitengewoon hoogleraar Life Cycle Ecophysiology of Marine Animals. De leerstoel is 1 juni ingegaan en wordt mogelijk gemaakt door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Binnen deze nieuwe leerstoel zal Peck zich inzetten voor een beter inzicht in de oorzaak en effect van meerdere met elkaar interacterende factoren en processen op sleutelsoorten. Hij start zijn werk met het bestuderen van schelpdieren en vissoorten die van belang zijn voor de aquacultuur, visserij en het ecologisch functioneren van de leefgebieden in de zuidelijke Noordzee en de Waddenzee.

Nature-based oplossingen

Hij streeft naar het stimuleren van interdisciplinair onderzoek om oplossingen te vinden voor de ‘wicked problems’ waarmee de sociaal-ecologische systemen in kust- en zeegebieden kampen. Hij wil nieuwe ecofysiologische kennis van belangrijke soorten integreren in analyses, aanbevelingen en acties die erop gericht zijn de bredere, sociaal-economische duurzaamheid van de kustregionen aan te pakken. Bijvoorbeeld door het beter toepassen van nature-based oplossingen voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Myron Pecks leerstoel Life Cycle Ecophysiology of Marine Animals resorteert onder de Mariene Dierecologie groep van prof. Tinka Murk. Peck zal samenwerken met Wageningen Marine Research, het NIOZ en de WUR gemeenschap teneinde veldonderzoek, laboratoriumonderzoek en modellering te combineren voor een beter begrip van de oorzaken en effecten van belangrijke factoren en processen op mariene dieren en voedselnetwerken.

Myron Peck

Myron_Peck.png

Gedurende zijn jeugd bracht Myron Peck (1969) de zomers door in noord Michigan, VS, waar hij een passie ontwikkelde voor de grote meren. Als student kwam hij in aanraking met mariene onderzoek toen hij de gelegenheid kreeg als onderzoeksassistent te werken aan het analyseren van het herstel van kwelders in het zuiden van New England (Connecticut, USA).

Na zijn tijd in Connecticut behaalde Peck zijn doctoraat in Biologische Oceanografie aan de University of Rhode Island Graduate School of Oceanography. In 2002 startte hij als onderzoeker van de dynamiek van mariene voedselnetwerken in de Baltische zee en de Noordzee aan de Universiteit van Hamburg. In Hamburg bekleedde Peck verschillende wetenschappelijke posities alvorens hij in 2020 aan de slag ging bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek aan de Zee (NIOZ) in Texel als hoofd van hun afdeling kustsystemen. Peck is ook de coördinator van de Noordzee van het NIOS.