Nieuws

Visie van een Wageningse wetenschapper: Na vijf jaar weer meer ganzen

Gepubliceerd op
30 januari 2013

Volgens een nieuw ganzenakkoord worden foerageergebieden voor winterganzen omgevormd tot rustgebieden, wat boeren een veel lagere vergoeding oplevert. Ook moet een half miljoen zomerganzen gedood worden, maar vergassen is geen optie meer. Wat vindt dierecoloog Dick Melman van Alterra Wageningen UR?

Zal de populatie nu krimpen?

‘Wat mij verrast in de tekst van het akkoord is dat er na vijf jaar geen inspanning nodig zou zijn om de ganzenpopulatie op een laag peil te houden. Eieren hoeven dan bijvoorbeeld niet meer geschud te worden. Maar om de populatie ganzen op een laag niveau te houden moet wel degelijk blijvend een stevige inspanning geleverd worden. Hou je op met schudden of andere vormen van aantal-regulatie, dan neemt de populatie direct weer toe.’  

Wordt dit akkoord wel uitgevoerd?

‘Het mooie van dit akkoord is dat het ondertekend is door de G7: zeven partijen, waaronder de Vogelbescherming en LTO. Zij zetten met dit akkoord gezamenlijk beleid uit, om in de winter het aantal doortrekkende ganzen te beheersen en het aantal zomerganzen te reduceren. Maar, naast het reduceren van aantallen is dit akkoord vooral ingezet als middel om tot betere beheersing van de kosten te komen.’

Het wordt goedkoper?

‘Dat is het doel. Op het moment worden boeren betaald voor het beheren van foerageergebieden voor overwinterende ganzen. Boeren zorgen ervoor dat er voldoende gras aanwezig is voor de ganzen. Wanneer deze gebieden rustgebieden worden, hoeven boeren niet meer voor voldoende voedsel te zorgen. De beheervergoeding zal een schadevergoeding worden. Schade valt echter erg lastig vast te stellen. In de winter groeit het gras niet of nauwelijks.‘ | Emma Diemont

Bovenstaand bericht is geproduceerd door de redactie van Resource, het blad voor Wageningen UR (University & Research centre). Meer informatie bij Pers- en wetenschapsvoorlichting van Wageningen UR, e-mail: pers.communicatie@wur.nl of bij de redactie van Resource, e-mail: resource@wur.nl. Zie ook www.resource.wur.nl.