Project

NatuurTOGO

Door teruglopende subsidies wordt vooral door natuurbeschermingsorganisaties gekeken naar alternatieve vormen van ondernemerschap om ontwikkeling en behoud van natuur ook in de toekomst te kunnen financieren.

Daarbij gaat het niet alleen om financiering van bestaande natuurgebieden, maar ook om het vinden van nieuwe economische dragers voor natuurontwikkeling in voormalige agrarische gebieden die te maken hebben met drastische economische en demografische veranderingen.

Om bij te dragen aan de her-populatie en ontwikkeling van natuur in agrarische gebieden in bijvoorbeeld Nederland en/of Europa, zullen innovatieve modellen en ondernemingen moeten worden ontwikkeld waarin mens, natuur en economie samen kunnen gaan.

Binnen dit WURKS-project wordt lesmateriaal ontwikkeld op het gebied van natuurondernemerschap: het actief vinden van vernieuwende (financieel/sociaal/ecologische) oplossingen voor natuurbehoud.

Deze WURKS aanvraag loopt parallel met het KIGO project - European Nature Entrepreneur. In periodiek KIGO-overleg is geconstateerd dat er een urgente vraag is naar geïntegreerd onderwijs waar combinaties gevonden moeten worden tussen ecologie, economie, en sociologie. Binnen het MBO en HBO zullen hiervoor bestaande curricula moeten worden vernieuwd.

Deze aanvraag wil concreet bijdragen aan:

  • Het aanleveren van concrete voorbeelden over duurzame vormen van toerisme en recreatie als inspirerend lesmateriaal over natuurondernemerschap dat kan bijdragen aan zowel natuur, mens als economie. Zie ook de speciaal ontwikkelde documentaire over nieuwe natuur ontwikkelingen in Western Iberia in Spanje en Portugal.
  • Het vergroten van kennis bij MBO en HBO studenten over trends in natuurondernemerschap. Deze kennis zal mede door praktijkoefening tot stand gebracht worden door studenten concrete opdrachten te geven om ook zelf nieuwe ondernemingsplannen te ontwikkelen.
  • Het inspireren van studenten om zelf als ondernemer tot nieuwe plattelandsinnovaties te komen.

De resultaten van het project worden verspreid via GroenKennisnet.