Project

Strengthening Local Government Authorities in support of Decentralisation by Devolution (D-by-D) in order to improve service delivery at local level

Dit NICHE project wil lokale overheden (LGAs) versterken door het D-by-D beleid (toekenning van bevoegdheden aan gedecentraliseerde overheden) uit te voeren gelet op het Local Government Reform Programme II (LGRP II). Dit geldt ook voor de versterking van de coördinatie- en beheertaken van LGAs om de dienstverlening op lokaal niveau te verbeteren.

Meer informatie is te vinden op de UK site.