Project

Supporting integration in agricultural curricula of climate change concerns at Universities

Het project heeft tot doel omhet onderwijs- en onderzoekaanbod aan de Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF), Hanoi University of Agriculture (HUA) en Hong Duc University (HDU) te versterken. Dit project draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de landbouwsector in Vietnam door te zorgen voor voldoende instroom van hoog gekwalificeerd personeel gespecialiseerd op het gebied van adaptatie en mitigatie van klimaatverandering.

Meer informatie is te vinden op de UK site en de Nuffic website.