Project

Capacity strengthening in teaching and facilitated experiential collective innovation at three previously disadvantaged universities

Doel van dit project is om de capaciteit te versterken van drie historisch benadeelde universiteiten (Universiteit van Limpopo, Fort Hare en Venda) door integratie van onderwijs, actie-onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid en het verbeteren van inter-institutionele verbanden voor collectieve innovatie om zo afgestudeerden op te leveren die relevante kennis en vaardigheden hebben om inclusieve (ten gunste van de armen) economische ontwikkeling en transformatie te ondersteunen, en in de grote vraag op de bestaande arbeidsmarkt te voorzien.

Meer informatie is te vinden op de UK site.