Project

Capacity building for Integrated Water Resource Management in South Africa

Zuid-Afrika heeft een tekort aan geschoolde professionals die complexe problemen rond integraal waterbeheer kunnen aanpakken. Dit project zal activiteiten op het gebied van capaciteitsontwikkeling uitvoeren op Cape Peninsula University of Technology (CPUT) en University of the Western Cape (UWC) zodat het aantal IWRM (Integrated Water Resource Management )-experts op verschillende niveaus toeneemt.

Meer informatie is te vinden op de UK site en de Nuffic website.