Project

Capacity building for the transformation of Colleges of Agriculture to Agricultural Training Institutes

Capaciteitsopbouw voor de transformatie van landbouwcolleges naar landbouwopleidingsinstituten door het aanbieden van uitstekende agrarisch onderwijs zodat beter op de behoefte van de arbeidsmarkt wordt aangesloten.

Meer informatie is te vinden op de UK site.