Project

Strengthening agricultural extension in South Africa

Doelstelling van dit project is het versterken van de landbouwvoorlichtingsdiensten in Zuid-Afrika op het gebied van landbouw en milieu.

Meer informatie is te vinden op de UK site en de Nuffic website.