Project

Strengthening Profession Oriented Higher Education (POHE) in Vietnam

Doelstelling van dit project is het professionele georiënteerde hoger onderwijs (POHE) in Vietnam te versterken.

Meer informatie is te vinden op de UK site en de Nuffic website.