Nieuwe business modellen

Wageningen Food & Biobased Research maakt inzichtelijk wat bedrijven kunnen verdienen met een hoogwaardige verwerking van reststromen, en op welke manier. We zetten mogelijke scenario’s, en het bijbehorende verdienmodel van bedrijven, op een rijtje. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je de kosten voor milieuverontreiniging doorberekent in de prijs van een product (true pricing)? Dit hebben we onder meer gedaan voor De Verspillingsfabriek.