Nieuws

Nieuwe gegevens over plastic in Noordse stormvogels in het Vereinigde Koninkrijk

article_published_on_label
1 november 2022

Recent heeft Wageningen Marine Research het jaarlijks rapport over plastic in stormvogels in het Verenigd Koninkrijk voor het jaar 2020 gepubliceerd. De politieke doelstelling voor een acceptabele hoeveelheid plastic in stormvogels is nog lang niet bereikt, maar de hoeveelheid plastic in stormvogelmagen neemt wel verder af.

Resultaten tot het jaar 2020

Volgens de doelstellingen vanuit OSPAR en de Britse mariene kaderrichtlijn mogen niet meer dan 10% van de stormvogel 0.1 gram of meer plastic in hun maag hebben. Binnen de afgelopen vijf jaar (2016-2020) werden 98 stormvogels geanalyseerd en overschreden 45% van de vogels deze doelstelling. Desalniettemin neemt de hoeveelheid plastic in de stormvogels wel af. In de afgelopen 10 jaar (2011-2020) is de afname zelfs significant. Op lange termijn is sinds het begin van het onderzoeksprogramma in 2002 deze verandering minder opvallend en dus ook niet significant. Er zijn verschillen zichtbaar tussen de Britse regio’s maar een oorzaak voor deze verschillen blijft onduidelijk.

Coördinator van het strandvogel onderzoek en het SNS stormvogel project in noordoost Engeland Dan Turner and Jan van Franeker van Wageningen Marine Research met de maag van een stormvogel in het Dove Marine Laboratory (Newcastle Universiteit). Foto: Maggie Livingston
Coördinator van het strandvogel onderzoek en het SNS stormvogel project in noordoost Engeland Dan Turner and Jan van Franeker van Wageningen Marine Research met de maag van een stormvogel in het Dove Marine Laboratory (Newcastle Universiteit). Foto: Maggie Livingston

De resultaten zijn vergelijkbaar met gegevens in Nederland uit dezelfde periode. Hier heeft de hoeveelheid stormvogels boven de drempelwaarde wel licht toegenomen, maar de afname in de hoeveelheid plastic in de loop van de tijd (10 jaar en sinds 2002) nam significant af.

In opdracht van DEFRA, heeft Wageningen Marine Research een samenvattend rapport geschreven dat nu openbaar gemaakt is.

Individuele hoeveelheden plastic in stormvogels

Om alle vrijwilligers te informeren is er een begeleidend ‘Finders Report’ gepubliceerd. In dit informele rapport worden per vogels verschillende details aangegeven en worden foto’s van de maaginhoud getoond. Ieder vrijwilliger die een stormvogel heeft gevonden kan op die manier bekijken wat haar of zijn stormvogel heeft gegeten. Hiermee willen de wetenschappers hun dank uitspreken voor hun moeite en hopen dat de vrijwilligers ook in toekomst stormvogels voor het zwerfvuilproject willen verzamelen. Het rapport kan worden gedownload.

Overzicht van maaginhouden van stormvogels uit het Verenigde Koninkrijk. Foto’s: Jan van Franeker
Overzicht van maaginhouden van stormvogels uit het Verenigde Koninkrijk. Foto’s: Jan van Franeker