Nieuws

Nieuwe meetmethode voor oogst voedselbossen

Gepubliceerd op
6 november 2020

Vanaf nu kunnen alle voedselboseigenaren zelf oogstcijfers uit hun voedselbossen invoeren. Uit de ingevoerde data blijkt of voedselbossen inderdaad de oogst geven die de eigenaren zelf ervaren. Het gaat hierbij niet alleen om de opbrengst van bijzondere gewassen uit het bos, maar ook om het meten van de biodiversiteit, bodemkwaliteit en CO2-opslag in de bodem.

Met verschillende tests geeft de tool ‘Meet je voedselbosoogst’ inzicht in de ecologische en economische waarden van een voedselbos, de waarde voor biodiversiteit en de mate van CO2-opslag in de bodem. De tool werkt met het concept van citizen science, waabij burgers zelf kunnen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Meet je voedselbosoogst is open toegankelijk voor iedereen. De metingen zijn eenvoudig zelf te doen. Met een wetenschappelijk onderbouwde methode kunnen eigenaren op deze manier hun eigen voedselbos vergelijken met dat van anderen. En het levert wetenschappers interessante data op.

Zelf monitoren

De tool is begonnen met 40 testers. Hoe meer mensen mee gaan doen, hoe betrouwbaarder de tool wordt zegt Jeroen Bruijnes van Wageningen Environmental Research. Hij heeft onderzoek gedaan naar de meetmethode. Bruijnes: “Als zoveel mensen mee gaan doen met het meten van voedselbosoogsten, wordt de verzamelde data super relevant. We kunnen er allemaal ons voordeel mee doen als we zicht krijgen op de opbouw van biodiversiteit, bodemleven en CO2 opslag bij voedselbossen. Voor eigenaren is het zinvol en leuk om zelf het eigen voedselbos te kunnen monitoren en het eigen bos te kunnen vergelijken met andere voedselbossen in het systeem.”

Vervolgproject

Marieke Karssen van The Plant is projectleider van Meet je voedselbosoogst. Volgens haar geeft de grote belangstelling aan dat er ook behoefte is aan het meten van je eigen voedselbos. “We zien veel aanmeldingen van voedselboseigenaren, maar ook van bosgroepen, natuurbeheerders en uit de landbouwhoek. Daar zijn we heel blij mee, want voedselbossen hebben een de om natuur en landbouw dichter bij elkaar te brengen. In een vervolgproject willen we antwoord geven op de behoefte aan community vorming en lobbykracht. We nodigen iedereen uit hieraan mee te doen.”

Green Deal

Jeroen Kruit is namens Wageningen Environmental Research coördinator van de Greendeal Voedselbossen. Daarin hebben overheden, koplopers en faciliterende partijen afgesproken om zich in te spannen voor het vergroten van het areaal voedselbossen in Nederland. Kruit is dan ook heel blij met het enorme enthousiasme bij mensen om zelf metingen te verrichten. “Vanuit de Green Deal Voedselbossen hebben we nu verschillende onderzoeken lopen die zich allemaal richten op de wetenschappelijke onderbouwing van de potentie van voedselbossen.”

De ontwikkeling van de tool kwam tot stand dankzij een POP3 plattelandssubsidie van de provincie Gelderland en Europa. De uitvoering lag in handen van Wageningen University & Research, Communicatiebureau De Lynx, Foodforest Ketelbroek, Landgoed Welna en The Plant.

Kijk voor meer informatie of aanmelding op de site van Voedsel uit het Bos.