Nieuws

Nieuwe perspectieven op de eiwittransitie: een rol voor de publieke sector

article_published_on_label
9 november 2022

Om de publieke sector te helpen bij het oplossen van barrières in de eiwittransitie lanceert Wageningen University & Research (WUR) de campagne 'Eiwittransitie: van Pijnpunten naar Perspectief'. In 4 sessies (van november 2022 - februari 2023) zoomt een multidisciplinair team van WUR-experts in op de 4 grootste uitdagingen voor beleidsmakers EN biedt perspectieven. Van het verminderen van de afhankelijkheid van soja import tot het vormgeven van een circulair voedselsysteem.

“We worden ons steeds bewuster van de noodzaak tot actie in de eiwittransitie: een verschuiving van dierlijke naar plantaardige en alternatieve eiwitbronnen en een heroverweging van de manier waarop voedsel van dierlijke oorsprong wordt geproduceerd. Maar de complexiteit van deze uitdaging, die raakt aan klimaatverandering, stikstofcycli en verlies van biodiversiteit, maakt het moeilijk om de juiste route te vinden. Daarom wil WUR toekomstperspectieven bieden en de dialoog met de publieke sector stimuleren", aldus Stacy Pyett, mede-coördinator van het Eiwittransitie Programma van WUR.

4 sessies

In maandelijkse online sessies (van 22 november 2022 tot februari 2023) bespreken WUR-experts de uitdagingen en gaan zij dieper in op perspectieven: routes waarmee belemmeringen kunnen worden opgelost en eiwitbeleid effectiever kan worden vormgegeven. De onderwerpen zijn:

Tradities vernieuwen: de toekomst voor melkveehouders

Technologieën zoals precisie fermentatie kunnen een belangrijke rol spelen bij de productie van alternatieve eiwitten. Maar wat zijn de mogelijkheden en wat motiveert boeren om dergelijke technologieën toe te passen?

Strategieën voor beïnvloeding van consumentengedrag: naar een meer plantaardig dieet

We richten ons vaak op de verantwoordelijkheid van individuele consumenten of op de ontwikkeling van innovatieve voedselproducten, zoals vleesvervangers. Wat zijn andere manieren om een meer plantaardig dieet te stimuleren? En wat zijn de meest effectieve beleidsinstrumenten op dat vlak?

Minder afhankelijk van soja import: alternatieven voor diervoer, op basis van insecten, algen en reststromen

Wereldwijd zijn veel landen afhankelijk van soja import, vooral voor veevoer en voer voor aquacultuur. WUR-deskundigen laten duurzame en betaalbare alternatieven zien op basis van hun studie bij het Victoriameer in Kenia, en hoe de resultaten wereldwijd kunnen worden uitgerold.

Dieren als recyclers: op naar een circulair voedselsysteem

Hoe kunnen we voldoende veilig en voedzaam voedsel produceren voor toekomstige bevolkingen zonder hulpbronnen uit te putten of ecosystemen te vernietigen? WUR-deskundigen visualiseren toekomstscenario's aan de hand van het Circular Food System Model.

Deelname is gratis. Alle beleidsmakers, NGO's en andere belanghebbenden bij de eiwittransitie wereldwijd zijn welkom.