Project

North Sea Region Climate Change Assessment

De North Sea Region Climate Change Assessment t (NOSCCA) zal wetenschappelijke legitieme kennis over het verleden en de mogelijke toekomstige klimaatverandering in de Noordzee en aangrenzende gebieden voor een breed scala van thema's documenteren.