Project

Nutrition of grazing cattle in the Mid Rift Valley of Ethiopia

Ethiopië is in Afrika het land met de grootste veepopulatie en hiervan wordt een grote populatie van het grazend vee gehouden in de Mid Rift Valley regio. Het verbeteren van de nutritionele status van het grazende vee in deze regio zal het levensonderhoud van de lokale boerengemeenschappen verbeteren evenals de nationale economie.

Grazende runderen geven de grootste bijdrage aan het totaal van de dierlijke productie in de tropische gebieden. Het productieniveau van dit vee wordt, binnen het genetisch potentieel van de dieren, bepaald door het niveau van nutriëntopname. Het verkrijgen van betrouwbare informatie van de nutriëntenopname vormt dan ook een belangrijke randvoorwaarde voor het correct schatten van het productieniveau van weidend vee. Tevens is het van belang voor het ontwerpen van een doelmatig voer- en managementsysteem waarmee de gestelde productiedoelen behaald kunnen worden.

Het direct meten van nutriëntopname door grazend vee is lastig en veelal worden verschillende indirecte methoden gebruikt zoals het observeren van het graasgedrag en het gebruikmaken van markeerstoffen. Gedurende de laatste twee decennia is het gebruik van n-alkanen als markeerstof voor het schatten van de gewasopname en nutriëntsamenstelling bij grazend vee als methode ontwikkeld en heeft een geaccepteerde status verworven. Er is echter slechts beperkte informatie beschikbaar over de geschiktheid van deze methode bij grazend vee welke onder tropische omstandigheden worden gehouden.

Doel

Het eerste doel van dit project was om vast te stellen of het gebruik van cuticulairen-alkanen in combinatie met hun verrijkingsniveau van het stabiele isotoop van koolstof (δ13C) als markeerstoffen gebruikt kunnen worden om de nutritionele status van grazende dieren gehouden onder tropische omstandigheden te bestuderen. Daarnaast is de rantsoensamenstelling en nutriëntopname bij grazend vee in de Mid Rift Valley regio van Ethiopië in kaart gebracht met deze methode. Hierbij is eveneens gekeken naar de invloed van seizoen op de samenstelling en opname.