Nuttige stoffen in planten als bouwsteen voor medicijnen

Planten zitten tjokvol stoffen die nuttig zijn, van medicijnen tot moleculen om ‘plastic’ flessen te bouwen. Maar dan moet je die stoffen wel vinden, eruit weten te halen en eventueel aanpassen. Onderzoekers van Plant Research International zijn daar hard mee bezig en hebben ook al successen geboekt. Zo draagt het onderzoek van PRI bij aan het gebruik van groene grondstoffen en een duurzamere economie.

Ongeveer de helft van de medicijnen is afkomstig uit planten of gebaseerd op een plantaardige stof. Onze onderzoekers zoeken gericht naar nieuwe stoffen die als medicijn kunnen dienen. Zo testen ze in samenwerking met doktoren, chemici en klinisch onderzoekers verschillende stoffen tegen kanker. Vanuit de humane geneeskunde is bekend dat bepaalde eiwitten betrokken zijn bij deze ziekte. Onze onderzoekers testen componenten uit verschillende planten op hun effectiviteit tegen kanker. Daarbij zijn ze op zoek naar plantenstoffen die kankercellen doden, maar die onschuldig zijn voor normale cellen.
Daarnaast gaan de onderzoekers ook na of er stoffen zijn die betroken zijn bij het voorkómen van kanker. Zodra ze mogelijk geschikte stoffen worden vinden, worden die getest in zowel dierlijke als alternatieve toetssystemen. Onze onderzoekers doen alleen het plantendeel.

Nieuwe toepassingen

Behalve medicijnen maken de onderzoekers ook nieuwe soorten aardappelzetmeel. Al meer dan 20 jaar zoeken ze uit hoe de zetmeelkorrels in elkaar zitten en hoe je ze kan veranderen zodat ze op andere manieren dan de gebruikelijke zijn toe te passen. Daar zijn ze al een eind in gevorderd. Ze werken aan zetmeel dat resistent is tegen bepaalde enzymen zodat het zetmeel bijvoorbeeld niet meer wordt afgebroken. Dat is handig voor dieetproducten: wie hiervan eet kan de suiker uit de zetmeel niet opnemen in zijn lichaam. Omgedraaid is het voor bijvoorbeeld veevoer juist handig als alle zetmeel wordt afgebroken, zodat de dieren het voer volledig benutten. Ander zetmeel waar onze onderzoekers aan werken is zetmeel dat er goed tegen kan om in te vriezen en weer te ontdooien.

Verder halen de onderzoekers moleculen uit planten om deze te laten dienen als bouwsteen (building block) voor recyclebare flessen en ter vervanging van plastic flessen.