Obesitas

Overgewicht en obesitas zijn problemen die wereldwijd steeds vaker voor komen. De meest bekende oorzaak is dat men een ongezonde manier van leven heeft. Maar hoe komt het dat vergeleken met vroeger zo veel overgewicht en obesitas voorkomt? Heeft dit alleen met de lifestyle van iemand te maken of zijn er nog meer achterliggende redenen? Hebben bepaalde levensmiddelen er effect op of verminderen ze het juist? Denk bijvoorbeeld aan fastfood, “superfoods” en light producten. Welk effect hebben deze op het gewicht van mensen?

Daarnaast zou je je ook kunnen afvragen hoe het proces van dikker worden in werking gaat. Hoe gaat dit proces er op celniveau aan toe? Hebben bepaalde hormonen nog invloed erop? (Tip: zoek in boeken of op internet naar adipose weefsel of vetweefsel).

Invalshoeken

Light producten, zijn ze wel effectief?

Mensen die overgewicht hebben proberen vaak met light producten hun gewicht te verbeteren. Maar werkt dit dan ook? Daarnaast kun je jezelf ook afvragen over hoe gezond light producten nou zijn.

Je zou een onderzoek kunnen doen naar het volgende: Gaat men meer eten als ze zien dat ze light producten krijgen in plaats van normale producten? Zo zou je bijvoorbeeld mensen light- en niet light producten voor kunnen zetten om te kijken of hun inname varieert tussen deze twee producten.

Natuurlijk zou je ook een expert kunnen interviewen over het effect van light producten op het gewicht van mensen.

Verschillende culturen en overgewicht

Nederland is een erg multicultureel land. Door alle verschillende culturen heb je te maken met veel verschillende houdingen tegenover voedsel. Voor sommige culturen is voedsel noodzakelijk in een sociaal opzicht terwijl dit in andere culturen totaal niet het geval is. Je zou mensen met verschillende culturele achtergronden een enquĂȘte kunnen laten invullen over hoe men met voedsel om gaat in sociaal opzicht. Is elke maaltijd een feest waar iedereen bij moet zijn of is het even een snelle hap?

De remedie tegen overgewicht en obesitas

Nu obesitas en overgewicht een steeds groter probleem worden, proberen verschillende delen van de maatschappij een oplossing te bedenken. Denk aan doctoren die vertellen hoe je het beste zou kunnen leven qua sport en eten, de levensmiddelen bedrijven die nieuwe producten produceren (light producten, sneller-verzadigd-zijn-producten etc.) Maar wat zou volgens jou de uiteindelijke methode zijn om overgewicht en obesitas tegen te gaan?