Nieuws

Ocean Conference Lissabon: hoe mariene systemen bijdragen aan wereldvoedselvraagstuk

Gepubliceerd op
27 juni 2022

Van 27 juni tot en met 1 juli vindt de Ocean Conference van de Verenigde Naties plaats in Lissabon, met als motto 'Save our ocean, protect our future'. Centraal thema: hoe kunnen we de oceanen, het grootste ecosysteem op aarde, beschermen en verduurzamen. Keynote speaker bij een van de 'side events' is Ernst van den Ende, directeur Animal Science Group van Wageningen University & Research (WUR). Hij zal uiteenzetten hoe we gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die aquatische productie biedt om de wereld duurzaam en gezond te voeden.

Een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties is dat honger in 2030 wereldwijd tot het verleden behoort (SDG 2). De mogelijkheden die zeeën en oceanen bieden bij dit vraagstuk ontbreken nog vaak in analyses, beleid en investeringen op het gebied van voedselsystemen.

Zo heeft WUR de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar het op grotere schaal inzetten van gekweekte planten bij de kweek van vis en schaaldieren. Op deze manier kan voedsel efficiënter worden geproduceerd en gaan minder kostbare nutriënten verloren.

Zeewier is een voorbeeld van een zogeheten blauw voedingsmiddel dat rijk is aan essentiële voedingsstoffen en vetzuren, en daarmee een duurzaam alternatief kan vormen voor voedsel afkomstig van landdieren.

Aquatisch systeem nauw verbonden met eco- en voedselsystemen

Het aquatische voedselsysteem staat echter niet op zichzelf. Het is nauw verbonden met de kust- en voedselsystemen op land. Het onderzoek van WUR richt zich dan ook nadrukkelijk op de combinaties van mariene (zee-) en terrestrische (land-)ecosystemen (SDG 14) en hoe we deze optimaal kunnen benutten. Tijdens het side event zal Van den Ende voorbeelden geven van oplossingen die uit deze samenwerking tussen ecosystemen voortvloeien. Zo wordt op land geteelde soja nu nog gebruikt als visvoer en spoelen meststoffen af naar de zee. En andersom wordt vismeel gebruikt als voeding voor garnalen die op land geteeld worden. Dit kan allemaal veel beter.

In dit kanaal in Paikgacha, Bangladesh, zullen mangroven een nieuwe, verduurzamende rol gaan spelen in de toekomst. Foto: Dolfi Debrot
In dit kanaal in Paikgacha, Bangladesh, zullen mangroven een nieuwe, verduurzamende rol gaan spelen in de toekomst. Foto: Dolfi Debrot

WUR werkt bij dit onderzoek nauw samen met universiteiten uit Indonesë, Bangladesh en Noorwegen. Bij de noodzakelijke transitie naar een duurzaam en inclusief voedselsysteem is echter ook de betrokkenheid van bedrijven, overheden en consumenten nodig. Vandaar ook dat WUR dit side event mede heeft georganiseerd tijdens de Ocean Conference.

Doe mee in de discussie

Doe mee in de discussie tijdens het UN Ocean Conference Side Event of neem contact op met een van onze experts.

Tijdens de Ocean Conference worden twee korte films vertoond over projecten waar we met lokale partners aan werken.

Bangladesh

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


In Bangladesh is in 2017 een project gestart om mangroven te herstellen. Het project heeft niet alleen natuurherstel als doel, maar ook het stimuleren van de lokale economie. Er worden ‘mangrovevijvers’ aangelegd waarin boeren garnalen kweken. Zo snijdt het mes aan twee kanten: het herstel van de mangroven zorgt voor een diverser ecosysteem met een betere waterkwaliteit en de garnalenproductie profiteert van de schaduw die de mangrovebomen bieden. Een mooi voorbeeld van een combinatie van plant- en diersystemen.

Indonesië

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Langs de kust van Indonesië vindt op sommige plekken overbevissing plaats en intensieve garnalenkweek. Deze praktijken leiden tot het verdwijnen van mangrovebomen en het verlies van visserijproductie en hebben vaak verwoestende gevolgen voor zowel menselijke populaties als ecosystemen.