Inauguratie

Onderzoek naar CO₂ concentraties in de lucht maakt klimaatvoorspellingen realistischer

Wouter Peters benoemd tot persoonlijk hoogleraar Koolstofkringloop en atmosferische samenstelling aan Wageningen University

Koolstof, of CO₂, is een sterk broeikasgas. De CO₂ concentratie in onze atmosfeer neemt snel toe. Dit zorgt voor verandering van het klimaat, maar ook voor verzuring van de oceanen. Wouter Peters werkt met zijn ‘Carbon Tracker’ aan een beter begrip van de opname en uitstoot van CO₂, om het tempo waarin het klimaat verandert beter te kunnen bepalen. ‘Tien jaar meer of minder om ons voor te bereiden op sterke klimaatverandering kan het verschil maken tussen het bouwen van klimaatbestendige steden, of honderdduizenden klimaatvluchtelingen’ aldus Peters. Vandaag sprak hij zijn rede uit tot benoeming als hoogleraar Koolstofkringloop en atmosferische samenstelling aan Wageningen University.

Organisator Wageningen University, Leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit
Datum

do 16 juni 2016 16:00 tot 18:00

Locatie

CO₂ uitstoot

De uitstoot van CO₂ wordt vrijwel geheel door menselijk handelen veroorzaakt. Opname van CO₂ gebeurt door groeiende planten en bossen, maar hoe groot deze opname in de toekomst zal zijn weten we niet. Dat komt doordat deze planten en bomen zelf ook de gevolgen van klimaatverandering ondervinden. In Nederland valt er in de toekomst naar verwachting meer neerslag in de winter, maar minder neerslag in de zomer juist wanneer de bomen groeien. Daarnaast verwachten we langere en intensievere hittegolven die de watervoorraden in de bodem uitputten.

‘Carbon Tracker’

Eén van de belangrijkste producten uit de groep van Peters is de CarbonTracker, een systeem dat de uitwisseling van CO₂ aan het aardoppervlak in kaart brengt door middel van atmosferische metingen. Binnen CarbonTracker wordt veel Wageningse kennis over de natuurlijke koolstofkringloop geïntegreerd en wordt continu gebruik gemaakt van atmosferische modellen, hydrologische kennis, en planten- en gewasgroeimodellen. CarbonTracker is één van de eerste ‘open source’ modellen in het koolstofcyclus onderzoek. Het is uitzonderlijk dat wetenschappers van over de hele wereld meetgegevens met elkaar delen en integreren in één systeem. Door het inzicht dat deze meetgegevens verschaffen in de koolstofkringloop, wordt de opname en uitstoot van CO₂ voortdurend aangescherpt en bijgesteld. Hierdoor worden de klimaatvoorspellingen die gebaseerd zijn op deze kennis steeds realistischer.

Lange tijdreeksen

Het onderzoek naar de koolstofkringloop valt of staat bij het langdurig en nauwkeurig meten van broeikasgassen in de atmosfeer. “De metingen die al in 1957 gestart zijn door Dr David Keeling zijn nu van onschatbare waarde, terwijl hij toen geen idee had van de grote vraagstukken die wij er nu mee beantwoorden”, aldus Peters. Eén van de grootste uitdagingen voor zijn leerstoel is dan ook om nauwkeurige CO₂ metingen te blijven doen, niet alleen in Nederland maar ook in het Braziliaanse regenwoud. Peters: “De enige kans om de atmosfeer van 2016 te meten is nu. Onze generatie is het aan de toekomst verplicht om deze kans te grijpen”.