Nieuws

Onderzoek Saudische affiliaties afgerond

article_published_on_label
17 mei 2023

Op zaterdag 6 mei publiceerde Volkskrant dat Saudische universiteiten geprobeerd hebben veelgeciteerde wetenschappers te overtuigen onterecht hun primaire affiliatie aan te passen. Dit in ruil voor onderzoeksgeld. Daarin werd de naam van Wageningse hoogleraar Vincenzo Fogliano genoemd. Wageningen University & Research (WUR) stelde daarop een onderzoek in naar dit geval en alle veelgeciteerde Wageningse wetenschappers. Nu het onderzoek is afgerond, heeft de Raad van Bestuur besloten prof. Fogliano per direct te ontheffen uit zijn leerstoelhouderschap voor een periode van 2 jaar.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat zeker 6 veelgeciteerde Wageningse wetenschappers door Saudische universiteiten zijn benaderd om hun primaire affiliatie aan te passen. Alleen prof. Fogliano is op dat aanbod in gegaan. Dat deed hij terwijl hij een fulltime aanstelling aan Wageningen University & Research had.

Rector: geschokt en zeer teleurgesteld

Rector Magnificus Arthur Mol: “Ik ben geschokt en zeer teleurgesteld over de onderzoeksresultaten. Fogliano is in 2018 gewaarschuwd voor dit soort transacties. Tóch heeft hij zijn affiliatie aangepast. Hij heeft incorrect gehandeld en daarmee de integriteit van de wetenschap aan Wageningen University & Research schade toegebracht. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. Daarom is hem per direct zijn leerstoelhouderschap ontnomen, omdat hij juist in die functie een voorbeeld moet zijn voor anderen en met name jonge wetenschappers. Daarnaast heeft hij een officiële berisping gekregen: in geval van een volgende schending van integriteit volgt ontslag.”

Het ontnemen van het leerstoelhouderschap is voor een periode van 2 jaar. In die periode blijft Fogliano regulier hoogleraar bij de leerstoelgroep Food Quality & Design. Er is in het onderzoek geen indicatie gevonden dat Fogliano persoonlijk geld heeft aangenomen in ruil voor het aanpassen van zijn affiliatie.

In totaal heeft WUR 146.000 euro van de King Saud University ontvangen. Met dat geld is binnen de leerstoelgroep Food Quality & Design door een promovendus innovatief onderzoek gedaan naar voedselkwaliteit en -samenstelling.

Ranglijsten

Saudische universiteiten is er veel aan gelegen dat veelgeciteerde wetenschappers hun primaire affiliatie aanpassen. De affiliaties voeden wetenschappelijke databases die de positie van universiteiten op internationale ranglijsten van universiteiten bepalen. Door affiliaties van veelgeciteerde wetenschappers, stijgen deze universiteiten op dit soort ranglijsten.