Nieuws

Ongezond veel stikstof in Nederlands milieu

Gepubliceerd op
13 december 2012

Nederland heeft te veel stikstof in het milieu, en dat is ook slecht voor de volksgezondheid. Met haar beleid tegen mestoverschotten en luchtverontreiniging wist de overheid in voorgaande jaren de situatie wel te verbeteren, maar die goede ontwikkeling lijkt te stagneren. De Gezondheidsraad pleit bij de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken voor een intensivering van het stikstofbeleid, en daardoor een schoner milieu en minder gezondheidsproblemen.

Het adviesrapport is opgesteld door de Commissie Signalering gezondheid en milieu van de Gezondheidsraad. Prof.dr. Rik Leemans van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen University maakte deel uit van deze commissie.