Alumnibijeenkomst

Online Alumnibijeenkomst regio Den Haag/Rotterdam - donderdag 5 november 2020

University Fund Wageningen organiseert in samenwerking met de Regiocommissie Den Haag/Rotterdam alumnibijeenkomsten in de regio. Dit najaar waren Wageningen alumni uitgenodigd voor de online bijeenkomst die op donderdag 5 november online plaatsvond.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

do 5 november 2020 19:20 tot 21:30

Locatie Online

"Energie transitie; ontwikkelingen in praktijk en wetenschap”
Volgens het in 2019 gesloten klimaatakkoord moet een op de vijf Nederlandse huizen en gebouwen in 2030 van het gas af zijn. Maar de benodigde warmte is niet zo makkelijk te vinden.

In de regionale Alumnibijeenkomst van 5 november vertelde drs.ir. Anne Koning, Wageningse afgestudeerde Bosbouw en nu Gedeputeerde Wonen, Ruimtelijke ordening, Recreatie en Sport bij Provincie Zuid Holland, over de provinciale plannen t.a.v. toekomstbestendig bouwen. Vervolgens ging Dr. Philip Kuntke, wetenschappelijk medewerker WUR en Wetsus, in het Engels in op ontwikkelingen in de elektrochemie die mogelijk een oplossing bieden voor de huidige beperkingen.

Het programma voor deze bijeenkomst, meer informatie over de sprekers en een kort verslag van de avond vindt u hieronder.

Verslag van de bijeenkomst

Op donderdag 5 november vond de eerste online regionale alumnibijeenkomst via MS Teams plaats georganiseerd door University Fund Wageningen in samenwerking met de Regiocommissie Den Haag/Rotterdam. Rond de 60 alumni kwamen bijeen om deel te nemen aan dit event. In de bijeenkomst vertelde drs.ir. Anne Koning, Wageningse afgestudeerde Bosbouw en nu Gedeputeerde Wonen, Ruimtelijke ordening, Recreatie en Sport bij Provincie Zuid Holland, over de provinciale plannen t.a.v. toekomstbestendig bouwen. Vervolgens presenteerde dr. Philip Kuntke, wetenschappelijk medewerker WUR en Wetsus, veelbelovende technieken in de elektrochemie die mogelijk een oplossing bieden voor huidige klimaat, water en energie uitdagingen. Door de twee verhalen naast elkaar te leggen werd de avond afgesloten met een interessante discussie over hoe we nu samen kunnen werken in de richting van een duurzame samenleving!  

Programma

19.20 Online binnenkomst
19.30 Start programma en welkom namens WUR alumnibureau
19.35 Welkom en introductie namens regiokring Den Haag/Rotterdam
19.40 Anne Koning, Gedeputeerde Wonen, Ruimtelijke ordening, Recreatie en Sport bij Provincie Zuid-Holland - "Toekomstbestendig Wonen"
20.00 Vragen en discussie
20.10 Philipp Kuntke, WUR en Wetsus, docent en scientific project manager - "Electrochemistry, a solution for current and future challenges?" (Engels)
20.30 Vragen en discussie
21.00 Einde bijeenkomst

Ir. Anne Koning

Ir. Anne Koning studeerde bosbouw aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen, waar zij in 1994 afstudeerde. In 2012 behaalde zij een master in stadsontwikkeling aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Koning was van 1995 tot 1997 onderwijscoördinator aan de landbouwuniversiteit van Wageningen. Van 1997 tot 2001 was zij als management trainee in verscheidene functies werkzaam aan de Technische Universiteit Delft; van 2001 tot 2006 was zij aldaar werkzaam als plaatsvervangend faculteitssecretaris en als beleidsmedewerker. Koning was van 2011 tot 2014 hoofd afdeling programma's bij Jantje Beton. Nu is zij gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland.

Politieke loopbaan: Anne Koning was van 1994 tot 1997 lid van de gemeenteraad van Wageningen voor de Partij van de Arbeid. In 1995 was zij enige maanden medewerker van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Van 2002 tot 2006 was zij lid van de gemeenteraad van Delft.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd Koning benoemd tot wethouder van Delft (portefeuille: project Spoorzone, ruimtelijke ordening, verkeer, beheer van de stad (openbare werken), reiniging, wijkzaken, handhaving & toezicht, en vastgoed). In 2011 werd zij lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Op 18 juni 2013 werd zij lid van de Eerste Kamer, als opvolger van Kim Putters. In 2018 werd ze voorzitter van de PvdA fractie in Provinciale Staten van Zuid-Holland en benoemd als lijsttrekker van de partij tijdens de Statenverkiezing van 20 maart 2019. Zie ook haar Wikipedia pagina.  

Dr. Philipp Kuntke

Dr. Philipp Kuntke’s main research interests are focused on Nitrogen, Phosphorus, Carbon and energy recovery technologies from (waste)water based on physical, chemical and (bio) electrochemical separation processes. Besides his research activities, he is involved in writing, coordinating en project management of EU-funded projects.

Education: 
PhD, “Environmental Technology”, Wageningen UR, The Netherlands, 2013 
MSc, “Water Science”, University Duisburg-Essen, Germany, 2006

Zie ook de website van Wetsus