Cursus

Online Inspiratiesessie stikstof in de Landbouw

De Inspiratiesessie Stikstof in de landbouw is bedoeld voor erfbetreders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Deze inspiratiesessie is een aanvulling op het scholings- en coachingsaanbod 'Stikstof in de landbouw' dat door de groene Hogescholen en Wageningen Universiteit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is ontwikkeld.

Organisator Wageningen University & Research (Wageningen Academy), HAS Hogeschool & Aeres Hogeschool
Duur 1 dag / 3 uren
Prijs € 199,00
Format Online
Credits Certificaat

Voor wie is dit programma?

Deze online inspiratiesessie Stikstof in de landbouw is bedoeld voor erfbetreders, adviseurs, beleidsmakers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de achtergronden van de stikstofproblematiek en wat dit betekent voor het agrarisch bedrijf.

Programma en onderwerpen

De inspiratiesessie Stikstof in de landbouw is een eerste verkenning rondom de uitdagingen en mogelijke oplossingen op het gebied van emissiereductie van stikstof. Tijdens de inspiratiesessie wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de theorie achter handelingsperspectieven die op bedrijfsniveau kunnen bijdragen aan het verminderen van de stikstofemissie. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat speelt er? Wat is nu precies het probleem? En waarom ligt er een verantwoordelijkheid bij de agrarische sector? In deze inspiratiesessie is geen onderscheid gemaakt tussen de diverse subsectoren. Het gaat om een eerste verkenning van de dilemma’s en inzichten in de uitdagingen die voor ons liggen.

Vanwege Corona is de inspiratiesessie volledig online. Je kunt op ieder moment met de inspiratiesessie starten. De inspiratiesessie bestaat uit een mix van diverse video’s en vragen.

Meer informatie & inschrijven

Voor verdere informatie en inschrijven kunt terecht bij de HAS Hogeschool, klik hier.