Oaks

Uitgave

Ontstaanswijze van eikenclusters in het natuurterrein de Wilde Kamp bij Garderen: Landschapsgeschiedenis, bodemontwikkeling en vegetatiegeschiedenis

Dit rapport is het eindverslag van een interdisciplinair onderzoek naar de archeologie, geschiedenis van de Wilde Kamp, en de mogelijke ontstaanswijze van de eikenclusters (ook wel strubben genoemd) die daar voorkomen.

Van dit onderzoek is een tussenverslag gepubliceerd (ROB RAM 131). Grote delen van dit tussenverslag zijn overgenomen in dit eindrapport. Dit eindrapport bevat echter veel nieuwe informatie, en door een nieuwe analyse van de gegevens bevat het eindrapport op sommige punten sterk afwijkende conclusies. Dit eindrapport vervangt daarmee het tussenverslag.

Aanleiding voor het onderzoeksproject was de ontdekking in 2001-2002 van mogelijk eeuwenoude cirkelvormige eikenclusters op de Veluwe. De werkelijke ouderdom en ontstaanswijze van deze structuren was echter nog niet onderzocht. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen besloten ROB en Geldersch Landschap in 2003 tot de uitvoering van een interdisciplinair verkennend onderzoek naar de eikenclusters in bovengenoemd natuurterrein. Vanaf 2004 participeerde ook het Centrum voor Ecosystemen van Wageningen Universiteit actief in het project.

Meer informatie:

Ontstaanswijze van eikenclusters in het natuurterrein de Wilde Kamp bij Garderen: Landschapsgeschiedenis, bodemontwikkeling en vegetatiegeschiedenis.

Den Ouden, J. en Th. Spek (ed.) (2007).

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 131B, Wageningen/Amersfoort, 167 pp. ISBN 978-90-5799-112-7

Contact:

info@racm.nl