Online

Ontwikkeling van kleinschalige aquacultuurbedrijven

De ontwikkeling van kleinschalige aquacultuurproducenten die toegang willen krijgen tot inputs, de productie willen verbeteren en met succes willen aansluiten op meer rendabele markten door middel van gezamenlijke actie staat in deze cursus centraal. De cursus richt zich op zelfbeschikking en professionalisering van bedrijfsorganisaties van viskwekers, met een verantwoorde en inclusieve groei van de aquacultuursector als hoofddoel.

Organisator Wageningen Centre for Development Innovation
Datum

ma 27 februari 2023 tot vr 21 april 2023

Duur 8 weken / 16 uur per week
Format Online
Certificaat Certificaat

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: