Activiteit

Opening Academisch Jaar 2022 - 2023: Planetary Boundaries

De opening van het Academisch Jaar vond maandag 5 september 2022 plaats. Drie wetenschappers van WUR gingen dieper in op het thema van dit jaar: Planetary Boundaries. Ze vertelden over onderzoeken op het gebied van landbouw, de sociale aspecten van het voedselsysteem en de drijvende krachten achter overgangen en omslagpunten. Daarbij gingen ze ook in op wat zij denken dat nodig en mogelijk is en lieten ze zien hoe verschillende disciplines en generaties samenwerken in Wageningen, in Europa en in de rest van de wereld.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

ma 5 september 2022 16:00

Locatie Omnia

Het thema van dit jaar: Planetary Boundaries

De opwarming van onze aarde, de afname van biodiversiteit en een verstoring
van de natuurlijke stikstofkringloop zijn slechts een paar voorbeelden waaruit
blijkt dat de aarde kraakt onder de (toenemende) druk die wij uitoefenen. We
moeten nu ingrijpen om te voorkomen dat de groeiende wereldbevolking de
planetaire grenzen verder overschrijdt.

In Wageningen zijn we ons bewust van het gevaar en werken duizenden
wetenschappers aan de ontwikkeling van oplossingen. De uitdagingen
waarmee we worden geconfronteerd, kennen geen geografische grenzen. Om
de benodigde antwoorden te vinden is een multidisciplinaire samenwerking
tussen wetenschap en maatschappij een must. Onderwijs en een continue
dialoog spelen daarbij een centrale rol.

Kijk de ceremonie terug:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Sjoukje Heimovaara: opening speech

Sjoukje Heimovaara is de kersverse bestuursvoorzitter van WUR. Zij leidde het Academisch Jaar 2022 – 2023 in met een welkomswoord. Heimovaara werd zich steeds meer bewust van de rol van het voedselsysteem bij de druk op de planetaire grenzen tijdens haar vorige baan als directeur van de Agrotechnology and Food Sciences Group van WUR.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Hannah van Zanten: From linear to circular food systems

Hannah van Zanten is universitair hoofddocent bij Farming Systems Ecology en visiting professor aan Cornell University. Ze onderzoekt met een Circular Food Systems Model de planetaire grenzen van onze voedselproductie. De uitgangspunten van dat model zijn dat we binnen de grenzen van de planeet voldoende gezond voedsel kunnen produceren.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Jessica Duncan: Governing for just and sustainable futures

Hoe kunnen we onze productie en consumptie zo aanpassen dat ze binnen de planetaire grenzen blijven? Met dat maatschappelijke vraagstuk houdt sociologe Jessica Duncan zich bezig. Ze kijkt vooral welke besturingsmodellen geschikt zijn voor transities naar een duurzame samenleving.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Marten Scheffer: How big change happens

Marten Scheffer, hoogleraar Aquatische ecologie, werkt al lange tijd aan kritische grenzen. Hij doet onderzoek naar kantelpunten in ecosystemen, zoals het dierenleven in een vijver: hoe een natuurlijk systeem langzaam fragiel wordt tot het naar een andere toestand kantelt. Fundamentele inzichten uit dat onderzoek naar de weerbaarheid van ecosystemen zijn ook relevant voor de planetaire grenzen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan