Project

OSCAR - Optimising Subsidiary Crop Applications in Rotations

OSCAR optimaliseert subsidiaire gewastoepassingen in rotaties om de periode van bodembedekking met planten te verlengen, om diversiteit in de vruchtwisseling te introduceren en de behoefte aan/intensiteit van grondbewerking te verminderen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan minimale bodembewerkingssystemen.

oscar_logo.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website OSCAR.