Old age

Uitgave

Ouderdom en ontstaanswijze van cirkelvormige eikenstrubben in het natuurterrein ‘De Wilde Kamp’ bij Garderen (Noordwest-Veluwe)

Aanleiding voor het project was de ontdekking in 2001-2002 van mogelijk eeuwenoude cirkelvormige eikenstrubben op de Veluwe tijdens een inventarisatie van inheemse bomen en struiken door de ecologen Chris Rövekamp en Bert Maes.

Spek, Th.; Buiteveld, J.; Copini, P.; Exaltus, R.; Groenewoudt, B.J.; Groenman-Van Waateringe, W. ; Jong, A.G.; Kregten, F. van ; Maes, N.C.M.; Mars, A.; Ouden, J.; Rövekamp, C.J.A.; Sass-Klaassen, U.G.W.; Speleers, B.P. (2006)

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 131, Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), Amersfoort, 111 pp.

Contact:

info@racm.nl

Het onderzoek dat in dit rapport wordt besproken is een direct gevolg van het reguliere overleg dat de Stichting Het Geldersch Landschap (vertegenwoordig ddoor Willem Lammertink, Ton Roozen en Ciska van der Genugten) en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (vertegenwoordigd door Alexandra Mars, Esther Jansma, Barbara Speleers en Theo Spek) in de afgelopen jaren met elkaar hebben gevoerd over het beheer van cultuurhistorische waarden in natuurterreinen. Aanleiding voor het project was de ontdekking in 2001-2002 van mogelijk eeuwenoude cirkelvormige eikenstrubben op de Veluwe tijdens een inventarisatie van inheemse bomen en struiken door de ecologen Chris Rövekamp en Bert Maes. Hoewel hun ontdekkingen veel opzien baarden in de regionale en landelijke pers, was er vanuit de vakwereld ook veel twijfel over de geldigheid van hun conclusies ten aanzien van de genese en ouderdom van deze oude eiken. Om meer duidelijkheid over de ontstaanswijze, mogelijke ouderdom en cultuurhistorische waarden van deze historische bosopstanden te krijgen en ter voorbereiding van een in de nabije toekomst te vervaardigen beheersplan voor het natuurterrein ‘De Wilde Kamp’ bij Garderen besloten ROB en Geldersch Landschap in 2003 tot de uitvoering van een interdisciplinair verkennend onderzoek naar de eikenclusters in bovengenoemd natuurterrein.Vanaf 2004 participeerde ook het Centrum voor Ecosystemen van Wageningen Universiteit actief in het project.

Noot:

In december 2007 is het eind rapport verschenen, dat naast informatie uit dit rapport ook veel nieuwe gegevens bevat met soms afwijkende conclusies!