Project

Understanding the causal agent of Panama disease in banana: Genetic and pathogenic diversity of Fusarium oxysporum f.sp. cubense (PANAMA DISEASE PhD project 1)

Dit PhD project is één van de projecten dat samen met andere PhD-projecten onderzoekt hoe de Panama-ziekte beheerst kan worden en de bananenteelt, zowel voor lokaal gebruik als voor de export, behouden kan worden, zelfs in door TR4 geïnfecteerde gebieden. Dit onderzoek zal bijvoorbeeld uitwijzen in welke gebieden bepaalde cultivars niet geteeld zouden moeten worden vanwege de aanwezige Foc diversiteit en kwantiteit.

panama-disease-logo_183x94.jpg

Door de eeuwen heen hebben weinig plantenziektes zo huisgehouden als de Panama-ziekte bij bananen. De ziekte wordt overgedragen door de bodemschimmel Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc). In tegenstelling tot black Sigatoka, de andere schimmel die schadelijk is voor de bananenteelt, kan Foc niet bestreden worden met fungiciden. Foc produceert infectieuze sporen die tientallen jaren kunnen overleven in de bodem.

De bananenteelt heeft last van een nieuwe uitbraak van de Panama-ziekte die veroorzaakt wordt door het zogenoemde Tropical Race 4 (TR4). Deze agressieve vorm infecteert de teelt die bedoeld is voor de lokale en de internationale markt, inclusief Cavendish, en verspreid zich snel in Zuidoost Azië. De internationale onderzoeks- en beleidswereld roept op tot gezamenlijke actie om het probleem aan te pakken en de ziekte een halt toe te roepen. Binnen dit INREF-programma werken verschillende onderzoeksinstellingen, vertegenwoordigers van telers en internationale netwerken samen aan een oplossing.

INREF is het Interdisciplinary Research & Education Fund van Wageningen University. Het project ‘Panama Disease in Banana: Multi level solutions for a global Problem’ wordt geleid door Dr. Gert Kema van Wageningen UR Plant Research International en startte in 2012.

Meer informatie