Project

Partners gezocht: De kwaliteit van leven van voormalig IC-patiënten verbeteren

Wageningen University & Research, Afdeling Humane Voeding en Gezondheid, is op zoek naar partners om zich bij dit projectconsortium aan te sluiten. Mede-initiatiefnemers van dit project zijn: Universitair Medisch Centrum Utrecht, Ziekenhuis Gelderse Vallei, TU Eindhoven en Universiteit Utrecht.

Jaarlijks worden wereldwijd miljoenen patiënten opgenomen op de Intensive Care (IC) afdeling. Door vooruitgang in de IC-geneeskunde neemt het aantal patiënten dat een kritieke ziekte overleeft toe. In de afgelopen decennia is het echter duidelijker geworden hoe ingrijpend en langdurig de gevolgen van een IC-opname kunnen zijn voor overlevenden en hun families. Lichamelijke, cognitieve en psychische gezondheidsproblemen kunnen maanden tot zelfs jaren na ontslag uit het ziekenhuis aanhouden, waardoor de kwaliteit van leven ernstig wordt aangetast. Op dit moment worden deze problemen, ook bekend als het post-intensive care syndroom (PICS), niet altijd herkend en erkent bij patiënten, families en zorgverleners. Dit belemmert een vroege diagnose en leidt tot onvolledige of late doorverwijzing naar de juiste zorg, waardoor vroegtijdige interventie wordt belemmerd. Bovendien is er weinig bewijs voor effectieve interventiestrategieën om PICS te voorkomen en/of te verminderen.

Het consortium

Het Promise2Care consortium zal de krachten bundelen om de kwaliteit van leven en de maatschappelijke re-integratie voor voormalig IC-patiënten te verbeteren. Om dit doel te bereiken zal het onderzoek zich richten op de volgende aspecten:

  1. Betere inzichten in PICS verkrijgen
  2. Nieuwe inzichten vertalen naar mogelijke praktische oplossingen
  3. Resultaten verspreiden onder relevante stakeholders in de gehele kennisketen

De verkregen resultaten zullen de huidige kennishiaten omtrent diagnose, risicofactoren en onderliggende mechanismen van de verschillende PICS symptomen verkleinen. Daarnaast zal een op maat gemaakte multimodale interventiestrategie voor de preventie en behandeling van PICS, gebaseerd op gecombineerde best practice interventies, worden ontwikkeld bij de start van het project. Op basis van de verkregen resultaten zal vervolgens een aangepaste behandeling worden ontwikkeld die gericht is op het verbeteren van de fysieke, cognitieve en/of psychische prestaties in vergelijking met de behandeling ontwikkeld in de eerste fase. Uiteindelijk zal dit onderzoek de bekendheid van PICS in de samenleving vergroten en, belangrijker nog, IC-patiënten helpen om naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven terug te keren.

Geïnteresseerd?

Het hierboven beschreven voorstel zal worden ingediend voor financiering bij het NWA-ORC initiatief, een Nederlands overheidsprogramma.

Het budget voor dit 6-jarige voorstel wordt geschat op ongeveer 5 M€. Toegekende projecten ontvangen 90% subsidie. De overige 10% wordt bijgedragen door de partners, waarvan maximaal de helft in-kind mag zijn (5% van het totaal). Er wordt gestreefd naar 5 partners die elk minimaal 8,5 k€ per jaar in-cash en 8 k€ per jaar in-kind (of, indien gewenst, ook in-cash) bijdragen. In ruil voor in-cash en in-kind bijdragen aan het project kunnen partners gewenste onderwerpen en richting aan de onderzoeksactiviteiten voorstellen. Kleine bedrijven (MKB, start-ups, enz.) kunnen minder bijdragen.

Als co-financier nodigen we voedingsmiddelen/ingrediënten bedrijven, farmaceutische bedrijven, technologieleveranciers, overheidsinstellingen, maatschappelijke partijen en andere organisaties die de gezondheid van post-ICU patiënten en de bijbehorende sociaaleconomische gevolgen ondersteunen uit. We richten ons graag op het belang van de verschillende partijen en hun rol in het project en streven naar een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen.