Project

PEGASOS - Pan-European Gas-AeroSOl-climate interaction Study

Het Europese project PEGASOS (Pan-European-Gas-AeroSOl-climate-interaction Study) onderzoekt de relatie tussen chemische processen in de atmosfeer en klimaatverandering.

pegasos.jpg

De resultaten moeten de wetenschappelijke kennisbasis vormen voor verdere maatregelen in de EU-landen met betrekking tot het terugdringen van luchtvervuiling en klimaatverandering.

Meer informatie