Project

PERARES - Public Engagement with Research and Research Engagement with Society

PERARES versterkt de interactie tussen onderzoekers en maatschappelijke organisaties (CSO's) en burgers in Europa.

perares.jpg

PERARES versterkt publieke betrokkenheid bij onderzoek (PER) door het ontwikkelen van meerjarige actieplannen, waarbij onderzoekers en maatschappelijke organisaties (CSO's) worden betrokken bij het formuleren van de onderzoeksagenda's en het onderzoeksproces.

Meer informatie