Nieuws

Perspectiefvolle methoden voor fijnstofreductie in pluimveestallen

Gepubliceerd op
23 januari 2019

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) test samen met pluimveehouders en bedrijven haalbare en betaalbare technieken om fijnstof te reduceren. Wageningen Livestock Research is daarbij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de metingen. Acht innovaties zijn in test, twee in vooronderzoek. Februari 2019 zijn de eerste tussentijdse resultaten bekend.

“De eerste resultaten van de praktijktesten zijn bemoedigend. Van enkele technieken zijn de resultaten stabiel en perspectiefvol”: aldus Hilko Ellen, onderzoeker WLR.

Dit en meer over fijnstof wordt gepresenteerd tijdens het Fijnstof Event op 13 februari in Barneveld. Het event bestaat uit drie achtereenvolgende themabijeenkomsten gericht op drie doelgroepen: studenten (ochtend), erfbetreders plus medewerkers van omgevingsdiensten (middag), en pluimveehouders (avond).