Pijpebrandje

Provincie Gelderland
Ligging Ermelo
Coordinaten 176.4-474.0
Hoogte tov NAP 32 tot 48 m
Oppervlakte 36.5 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1985
Delen beheerd tot 1969
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop leemhoudende en leemarme stuwwallen
PNV Droog Wintereiken-Beukenbos
Pijpebrandje met grillige stammen. Rechts restanten van adelaarsvaren in lichtere plekken onder eik.
Pijpebrandje met grillige stammen. Rechts restanten van adelaarsvaren in lichtere plekken onder eik.

Het bosreservaat bestaat overwegend uit beukenboombos waarin restanten van zomer- en wintereik voorkomen. Dit boombos is een restant van een veel groter geheel dat eeuwenlang tot het maalschap Speulderbos behoorde.

De eiken in het boombos worden in hoog tempo weggeconcurreerd door de beuken. Door de snelle uitbreiding van de beuken in de afgelopen 40 jaar is het bos veel donkerder geworden, waardoor de kruidlaag van adelaarsvaren en blauwe bosbes verdwenen is. In voormalige open plekken is deze kruidlaag vervangen door verjonging van beuk. De oude beuken zijn aan het aftakelen, wat vooral blijkt uit het uitbreken van zware takken en delen van boomkronen. Hiermee is de hoeveelheid dood hout in het bos gestaag aan het groeien.

In het bosreservaat komen kleinere opstanden van grove den, douglasspar, Japanse en Europese lariks en Amerikaanse eik voor.

Kaart