Pilotenbos

Provincie Noord-Holland
Ligging Amsterdam
Coordinaten 116.8-481.1
Hoogte tov NAP -4.5 m
Oppervlakte 13.9 ha
Eigenaar/beheerder Gemeente Amsterdam
Bijzondere status
Jaar van aanwijzing 1997
Delen beheerd tot 1997
FGR Zeekleigebied
Fysiotoop zoete kleipolders
PNV Droog Essen-Iepenbos
Pilotenbos, bosreservaat in een stadsbos.
Pilotenbos, bosreservaat in een stadsbos.

Bosreservaat Pilotenbos ligt in het Amsterdams bos, een gebied van ongeveer 1000 ha dat ingesloten wordt door bebouwing van de gemeenten Haarlemmermeer (Schiphol), Aalsmeer en Amstelveen. Het Amsterdamse Bos is in 1937 aangelegd op kalkrijke en ondiep ontkalkte zeekleigronden. Bij de aanleg werd zomereik, esdoorn, beuk en gewone es aangeplant. Vlier, vogelkers, kardinaalsmuts en verjonging van es en esdoorn vormen de struiklaag die plaatselijk erg dicht kan zijn. In de kruidenvegetatie komen daslook, bosbingelkruid, schijnaardbei, hondsdraf en geel nagelkruid voor.

Het bosperceel ten zuiden van de Grote Speelweide is aangewezen als reservaat. Hierin zijn vlak voor de aanwijzing gaten gemaakt in het kader van omvormingsbeheer om meer diversiteit in het bos te krijgen.

De vanuit het nabij gelegen Schiphol opstijgende vliegtuigen komen zo laag over dat de piloten in de cockpit zichtbaar zijn. Het bosreservaat dankt hier zijn naam aan.

Kaart